Hayal Et

Çalışanlara Değer Vermenin Bir Yolu Olarak Esnek Çalışma ve Önemi

İş Yeri Esnekliği Nedir? Neden Önemlidir?

Bir çalışanın görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi, gelişebilmesi ve kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için işveren tarafından sağlanan esnek çalışma şartları; iş yeri esnekliği olarak anılır. Doğru strateji ve araçlar sayesinde bir işveren çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarını görebilir ve bunlara yanıt verebilir.

İş yeri esnekliğine sahip şirketlerin sayısı arttıkça yetenekli çalışanları elde tutmak için esnek çalışma kültürünü benimsemek zorunlu hâle gelebilir. Aksi takdirde çalışanlar; iş yaşam dengesini daha kolay sağlayabildikleri, zamanlarını daha esnek bir biçimde yönetebildikleri ve daha rahat hissettikleri seçeneklere yönelebilir. Mecburiyet ortamı oluşmadan, proaktif bir biçimde çalışma ortamını esnetmek; işletmenin uzun vadeli hedefleri açısından önem taşır.

Şu alanlarda yapılan düzenlemelerle iş yeri esnekliği sağlanabilir:

 • Esnek Planlama: Çalışanın mola, tatil ve mesai saatlerini belirlemesi mümkün olur.
 • Esnek Konum: Çalışanın istediği konumdan dijital çalışma alanına erişmesi sağlanır.
 • Esnek Çalışma Saatleri: Gerektiğinde yarı zamanlı çalışmaya geçme ya da çalışma saatlerini azaltma gibi seçenekler sunulabilir.
 • Esnek Pozisyon: Çalışanlar arasında iş paylaşımına açık esnek pozisyonlar yaratılabilir.

Geleneksel İşletme Modeli ile Esnek Çalışma Modeli Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geleneksel işletme modelinde çalışma yeri ile saatleri kesin olarak belirlenir ve tüm çalışanların bu modele ayak uydurması beklenir. Çalışanın sosyal ihtiyaçları için izin kullanması ya da bu ihtiyaçlarını ertelemesi gerekir. İş yoğunluğunun yaşandığı dönemler değişiklik gösterse de mesai saatleri aynı kalır. Haftanın ya da ayın belirli günlerinde fazla mesai yapmak söz konusu olurken iş yoğunluğunun azaldığı günler de yine ofis ortamında geçirilir.

Esnek işletme modeli ise çalışan ihtiyaçlarına kulak verir ve bu sayede çalışan memnuniyeti sağlar. Çalışma saatlerinde esnekliğe sahip olmak, çalışanların yoğun trafikten kaçınmalarını sağlayabilir. Çocuklarının okul etkinliklerine katılan bir çalışan, yıllık izin hakkını kullanmadan mesai saatlerini düzenleyebilir. Çalışanlara sunulan lokasyon esnekliği sayesinde ise haftanın belirli günlerinde ya da tamamında şirket kaynaklarına uzaktan erişmek mümkün olur.

Esnek ve Rahat Bir Çalışma Ortamı Yaratmanın Faydaları

İş yerinde esnekliği artırmak çalışanların motivasyonlarına olumlu yönde etki eder. Çalışanın stres düzeyi azaldıkça yaratıcı yönü ve potansiyeli ortaya çıkabilir. 

Esnekliğin fayda ve avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Çalışan bağlılığı artar,
 • İş tatmini, verimlilik ve performans pozitif yönde etkilenir,
 • İş yaşam dengesini sağlamak kolaylaşır,
 • İnsan ilişkileri iyileşir ve örgütsel başarı artar,
 • Proje ve süreçlerde çalışan katılımı artar,
 • Tükenmişlik, stres ve psikolojik rahatsızlıklar azalır,
 • Mutlu çalışanlar, mutlu müşterileri ve artan satış hacmini beraberinde getirir,
 • Sarf giderleri ve ofis maliyetleri düşer,
 • Ulusal ve global düzeyde yetenekli adayları şirket kadrosuna dâhil etmek mümkün olur,
 • Çalışan devamsızlığı azalır,
 • Çalışanın işten ayrılmasıyla ortaya çıkan iş kaybı azalır, böylece yeni çalışan yetiştirme maliyeti düşer,
 • İş ortamında cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlamak kolaylaşır,
 • Yönetim alanındaki kariyer fırsatlarını karşılamak üzere şirketin iç kaynakları artar.

Esnek ve Rahat Bir Çalışma Ortamı Yaratma Yolları Nelerdir?

İş yerinde çalışanları esnek ve rahat hissettirmek için belirli düzenlemeler yapmak ve bu düzenlemeleri koruma altına almak gerekir. Psikolojik yönden güçlü ve esnek bir çalışan kadrosuna sahip olmak için şirket politikaları tutarlı olmalıdır.

Çalışanlara esnek ve rahat bir çalışma ortamı yaratmak için şu yollar izlenebilir:

 • Hedef ve beklentileri çalışanlarla açık bir biçimde paylaşmak,
 • Uzaktan çalışmaya yönelik şirket politikası ve prosedürler geliştirmek,
 • Kolayca erişilebilen, güçlü bir dijital çalışma alanı oluşturmak,
 • Esnek çalışmaya dair kural ve uygulamaların herkes için adil ve tutarlı olmasını sağlamak,
 • Çalışan anketleri düzenleyerek çalışanlardan süreçle ilgili geri bildirim almak,
 • Çalışanları siber güvenlik ve teknik ihtiyaçlar ile ilgili uzaktan çalışma eğitimine tabi tutmak,
 • İşe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon programı düzenleyerek esnek çalışma ortamına uyumunu kolaylaştırmak,
 • Veri güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
 • İş dışında sosyal aktivite ve etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arası etkileşimi artırmak,
 • Proje süreçlerinin takibi, üretkenlik ve iletişim için mobil destekli uygulamalar kullanmak, 
 • Çalışanları planlanan çalışma saatleri boyunca erişilebilir olmaya teşvik etmek,
 • Takım içi iletişimi güçlü tutmak için haftalık ve aylık rutinde toplantılar düzenlemek.

Çalışanlarınızı sağlıklı bir iş yaşam dengesi kurmaya davet etmek için şirket içi eğitim süreçlerinizi de esnek ve rahat bir hâle getirebilirsiniz. Yapay zekâ destekli LMS’miz sayesinde çalışanlarınıza farklı lokasyonlardan erişebilecekleri, istedikleri saatte gözden geçirebilecekleri modüler ya da oyunlaştırılmış eğitimler sunabilirsiniz. LMS üzerinden çalışanlarınızın zaman yönetimi, karar verme ve problem çözme gibi alanlarda kurumsal eğitimleri tamamlamalarını sağlayabilirsiniz.