Geliştir

Destekleyici Liderlik: Zorlu Dönemlerde Ekibinizi Nasıl Motive Edersiniz?

Zor Zamanlarda Umudu Canlı Tutmanın Önemi Nedir?

Her işletmenin, sektörün ve ülkenin çeşitli yönlerden zorlandığı dönemler olabilir. Böyle zamanlarda bireylerin ve toplulukların her şeyin daha kötüye gideceğine yönelik bir düşünceye kapılması normal olsa da her problemin bir çözümü olduğunu unutmamak yani umudu korumak gerekir. Bu noktada liderlerin önemli bir rolü var.

Umut vermek, sadece içi boş bir iyimserlik aşılamak anlamına gelmez. Konuşmalarında umut dolu, olumlu ve yapıcı ifadeler kullanan, bunu da eylemleriyle destekleyen bir lider; şirketi ve çalışanları için aşağıdaki faydaları yaratır:

 • Ekibine yeniden başlamak için ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlar ve çalışanların inançlarını tazeler.
 • Çalışanların öz güvenlerinin artmasına ve daha yükseği hedeflemelerine yardımcı olur.
 • Büyük resmi görebilmeleri için çalışanlara vizyon kazandırır ve onların bakış açılarını genişletir.
 • Çalışanların negatif bir yaklaşım benimsemelerine ve sadece olumsuzluklara odaklanmalarına engel olur.
 • Verimlilik ve iş gücü kayıplarının önüne geçer.
 • Çalışanlara değerli olduklarını hissettirir.
 • Maliyet yönetiminde insan odaklı çözümler üretebilir.
 • Risk alarak farklı çözüm yollarıyla başarıya ulaşabilir.
 • Takım ruhunu, iş birliğini, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
 • Şirketin paydaşlar ve müşteriler nezdindeki itibarını korur.
 • Finansal kredi sağlayan kuruluşlar karşısında güven ve istikrar vadeden bir portre çizer.

Çalışanlara Umut ve Motivasyon Aşılayan Bir Konuşma Yapmak İçin İpuçları

Tüm şirketler; toplumsal, kültürel, hukuki, siyasi, teknolojik ya da ekonomik nedenlerle kriz yönetimine ihtiyaç duyabilir. Kriz durumları ancak beraberlik duygusuyla aşılır. Çalışanların verimliliklerini kaybetmeden üretmeye ve yardımlaşmaya devam etmesi, şirketler için zorlukları aşma süresini kısaltacaktır.

Aşağıdaki ipuçları; en zor zamanlarda bile motive edici konuşmalar yapmaya, bu sayede de birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmaya yardımcı olabilir:

Hikâye Anlatma Sanatından Faydalanmak: Bir konuşmanın giriş bölümü, dinleyenlerin ilgisini çekmek için anahtar niteliği taşır. Konuşmanın başında problemleri ve potansiyel çözümleri gerçek başarı öyküleriyle ilişkilendirmek anlatılanlara anlam katar. 

Gerçek hayattan örnekler dışında metaforlardan ve tekrarlardan yararlanarak unutulmayan bir konuşma yapmak da mümkün. İroni ya da mizah, genel anlamda topluluk önünde yapılan konuşmaları çekici hâle getirir ancak hassasiyetin ve kırılganlığın fazla olduğu kriz dönemlerinde bu unsurların dikkatli kullanılması gerekir.

Duygulara Hitap Etmek: İyi bir liderin zorlu şartlar altında dahi duygularını yönetebilmesi beklenir. Kriz anlarındaki kaygı, korku ve endişeleri çalışanlara yansıtmaması; bunun yerine sağduyulu ve soğukkanlı bir yaklaşım benimsemesi gerekir.

Lider rolündeki kişi, motive edici bir konuşma için kendi deneyimlerine odaklanmak yerine çalışanların duygularına odaklanmalıdır. Konuşma boyunca çalışanların kısa ya da uzun vadede karşılaşabilecekleri zorlukları göz önünde bulundurmalı ve onlarla empati yapmalıdır. Lider, morali ve motivasyonu artırmaya yönelik sözleri samimiyetle dile getirirse ortak bir dilden söz etmek mümkün hâle gelir. Kelime seçimi, ses tonu, jest ve mimiklerse liderin içtenliği ve samimiyeti hakkında çalışanlara fikir verir.

Bilimsel Verilerden Yararlanmak: Çalışanları istatistiksel verilere boğmak ilgi çekici bir konuşma kurgulamayı zorlaştırır. Bunun yerine hikâyeleştirilmiş bir anlatımı yer yer bilimsel verilerle desteklemek düşünülebilir. Bilimsel veriler sayesinde liderin konuya hâkim olduğunu hissetmesi çalışanlarda güven yaratır.

Lider, zorlu koşullarda gerçekçi bir plan ortaya koymalı ve bunu adımlar hâlinde çalışanlara sunmalıdır. Her bir adımı kanıtlara dayandırmak ve süreçle ilgili bilgi akışını güncel tutmak güven ilişkisini tazeler.

Aksiyon Yaratmak: İyi bir motivasyon konuşması kitleleri harekete geçirebilir. Çalışanlarda sadece ilgi uyandırmak zor zamanları aşmaya yetmeyecektir. Bunun yerine doğrudan bir harekete geçme mesajı vermek ve yapılması gerekenleri tekrar tekrar belirtmek daha etkili olabilir.

Sorular sorarak dinleyicileri konuşmaya dâhil etmek, aksiyona yönelik karar alma süreçlerine de çalışanları dâhil etmek anlamına gelir. Sürecin parçası olan çalışanlar, şirket için bazı haklarından gönüllü olarak kısa süreliğine feragat etmeyi sorun etmeyebilir. 

Kariyer Yollarını Geliştirmeye Devam Etmek: Geleceğe yönelik planlar yapmak, öğrenmeyi teşvik etmek ve gelecek için kariyer yollarını açık tutmak; çalışanların yola devam etmesini kolaylaştırır. Lider, konuşması boyunca kişisel gelişime ve kariyer hedeflerine vurgu yaparak çalışanların motivasyonunu artırabilir.

Çalışanların terfi ve yükselme süreçleri şirketler için maliyetli olabilse de çalışanları cesaretlendirmek, onlara inisiyatif vermek ve akran öğrenimini teşvik etmek gibi atılımlar maliyet gerektirmez. Liderlerin kriz dönemlerinde insan kaynakları yönetimi için alternatif yollar geliştirmeleri gerekir. Kariyer fırsatlarını çalışanlara cazip bir biçimde sunmak, güven ve istikrar dolu bir gelecek algısını pekiştirir.

Kriz anlarının kaosa dönüşmesini önlemek, zor zamanları yüksek motivasyonla atlatmak için lider kadronuzu geliştirmeye yönelik eğitimler organize edebilirsiniz. Eğitimlerinizi modüler ve oyunlaştırılmış içerikler hâlinde çalışanlarınıza sunmak için yapay zekâ destekli LMS’mizden faydalanabilirsiniz. LMS’mizle tüm eğitim dokümanlarını ortak bir platformda toplamanın ve bunlara her an erişebilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.