Geliştir

Dijital İK Araçlarıyla İş Süreçlerini Hızlandırma ve Kolaylaştırma

Kişiye Özel Yetenek Yönetimi ve Verileri Analiz Etme

Bir adayın işe alınması, mesleğe ilişkin eğitimlerini tamamlaması, performans takibi, ölçme ve değerlendirmesi gibi tüm süreçler teknoloji sayesinde kişiye özel hâle getirilebilir. Çalışanın potansiyelini ortaya koyacak özel testler uygulamak, eğitim programları düzenlemek ve bu eğitimleri ofis dışından erişilebilir hâle getirmek; insan kaynakları süreçlerini hızlandırır. Lokasyon ve zaman yönetimi anlamında hem işverene hem çalışana esneklik sağlar.

Dijital eğitimleri rozet ve puanlarla oyunlaştırmak ya da ilgi alanına göre modüllere ayırmak, öğrenmeyi eğlenceli hâle getirir. Çalışan performansını daha kısa sürede ve etkili biçimde analiz etmek için 360 derece değerlendirme gibi çoklu katılıma açık, dijital geri bildirim çalışmaları yapılabilir.

Fayda Yönetimi ve İşe Alım Kolaylığı

Teknolojinin gelişmesi olanakları neredeyse sınırsız hâle getirirken yetenek avındaki rekabeti de büyütür. İnsan kaynakları uzmanları, teknolojiyi kullanarak açık iş pozisyonları için farklı iller ya da ülkelerdeki adaylara erişebilir. Adayların öz geçmişlerindeki becerileri tespit eden otomatik tarayıcılar ve nitelikli öz geçmişlerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturabilen yapay zekâ teknolojileriyle işe alım süreçleri kolaylaşır. Ayrıca mesleki veya sosyal eğitimler için dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerle iletişim kurmak da mümkün olur. 

Modern teknoloji, fayda yönetimini de daha basit hâle getirir. Çalışanlara maaş dışında cazip yan haklar sunmak, insan kaynaklarının çalışma alanı içerisinde yer alır. Dijital fırsatlar sayesinde egzersiz, beslenme ya da sağlıklı yaşam gibi konularda şirket çalışanlarına koçluk sunmak kolaylaşır. Çalışanların ilgi alanlarını tespit etmek ve bu doğrultuda onlara hediye ya da ödüller sunmak mümkün olur.

Ücret ve Gider Yönetiminde İş Yükünü Azaltan Uygulamalar

Maaş, vergi ve kesintilerin takibi insan kaynakları teknolojilerine devredilebilir. Çalışma yılına göre izin sürelerinin hesaplanması, şirketin kıdem tazminatı ya da izin parası gibi mali yüklerinin tespit edilmesi; otomatik raporlar sayesinde mümkün olabilir. Basılı materyalleri dijital alana taşımak enerji, zaman ve para tasarrufu anlamına gelir.

Yapay zekâ başta olmak üzere teknolojinin etkin kullanımıyla insan kaynaklarındaki basit görevler tamamen otomatik hâle getirilebilir. Bir seyahatin tahmini gideri ya da bir çalışanın aylık yakıt masrafı yapay zekâ ile önceki verilerden yola çıkılarak hesaplanır ve bütçeye eklenir.

Çalışanlar; iş için seyahat ettikleri sırada restoran, ulaşım, konaklama ya da transfer gibi giderlerini anlık olarak sisteme girebilirler. Bu durum insan kaynakları uzmanlarını evrak yükünden kurtarır. Ödemelerin daha hızlı yapılması, sık seyahat eden çalışanlar için avantaj sağlar. Şirket giderlerinin anlık takibi, finans ve muhasebe gibi şirketin diğer birimleri açısından da önem taşır.

Kurum İçinde Hızlı ve Etkin İletişim 

Tüm çalışanlara eşit mesafede olmak, insan kaynaklarının etik ilkeleri arasında yer alır. Şirket ile ilgili önemli gelişmeleri çalışanlara aynı anda, aynı mesajla duyurmak ise insan kaynakları teknolojileri ile mümkündür.

Ayrıca iş akışının kesintisiz devam edebilmesi için organizasyon içindeki çalışanlarla olan dikey iletişimler önemlidir. Bu iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek ise çalışanlarla doğrudan ve kısa sürede iletişim kuracak bir kanal ile olabilir. Doğru teknolojik çözümlerle şirketler, belirli ihtiyaçlar için kişiselleştirilmiş bildirimler oluşturabilir. Sohbet robotları sayesinde kurum içinde çalışanlar tarafından sık sorulan sorular saniyeler içerisinde yanıt bulabilir.

İnsan Kaynaklarında Teknolojiye Yer Açmanın Fayda ve Avantajları Nelerdir?

Teknolojinin getirdiği değişime ve dönüşüme hızlı uyum sağlamak, sektörde öncü olma avantajını da beraberinde getirir. İnsan kaynakları süreçlerini basitleştirmek, çalışanları ilgilendiren her türlü konu başlığında şirkete hız kazandırır.

İnsan kaynakları teknolojileri sayesinde aşağıdaki fayda ve avantajları sağlamak mümkün olur:

 • Çalışan verilerini takip etmek, kaydetmek, analiz etmek ve raporlamak kolaylaşır.
 • Doğru planlama ile daha az sayıda çalışandan daha yüksek verim almak mümkün olur.
 • Rutin işleri teknoloji devraldığında stratejik projeler için beyin fırtınası yapmaya zaman kalır.
 • Çalışanlarla kişiselleştirilmiş bildirim ve hatırlatmalar paylaşmak mümkün hâle gelir.
 • Şirketin sunduğu iş olanakları tüm çalışanlar ya da adaylar için eşit ve erişilebilir hâle gelir.
 • Çalışanların yeteneklerine özel, eğitim ve kişisel gelişim programları düzenlenebilir.
 • Rakip şirketler karşısında insan kaynakları alanında rekabet avantajı sağlanır.
 • Şirketin çalışanlar, müşteriler ve paydaşlar nezdinde itibarı ve güvenilirliği artar.
 • Anlık iletişim gerektiren önemli konularda tüm çalışanlara ulaşmak kolaylaşır.
 • İşe alım sürecinde aday bulma ve karar verme gibi adımlar kolaylaşır.
 • Tekrar eden soru cevap süreçleri azalır ve yerini yeni projelere bırakır.
 • Çalışanların şirket kültürünü benimsemesi ve şirket politikalarına uygun hareket etmesi kolaylaşır.
 • Çalışan bağlılığı, performansı ve motivasyonu olumlu yönde etkilenir.

İnsan kaynakları departmanının şirkete sağladığı en büyük faydalar arasında çalışan eğitimleri yer alır. Mesleki eğitimlerden oryantasyona, problem çözme tekniklerinden iletişim becerilerine kadar tüm eğitim ihtiyaçlarınızı akıllı LMS’miz aracılığıyla dijital ortamda çalışanlarınıza sunabilirsiniz. LMS’mizin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çalışanlarınızın eğitim yolculuklarını takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.