İK ve Eğitim Süreçleri

Eğitim vs. İşe Alım: Hangi Strateji Daha Verimli?

Şirketinin gelişmesini, her geçen gün daha büyük başarılara imza atmasını isteyen yöneticiler; bunu sağlayacak stratejiler belirlemeli, daima dinamik kalmanın yollarını araştırmalıdır. Bu yolların başında, kapsamlı olarak belirlenmiş personel yeterliliği stratejileri yer alır. Her şirket yöneticisi, kurumunun değerini artıracak yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyar. Bu özelliklere sahip çalışanları en doğru şekilde geliştirmek ve gerekli durumlarda işe alım gerçekleştirmek gerekir. Şirketin hedeflerine ulaşmasında büyük etkisi bulunan eğitim ve işe alım stratejilerinin tüm detaylarıyla belirlenmiş olması gerekir.

Eğitim Opsiyonunun Avantajları

Değişen durumlar karşısında işverenler yeni bir çalışan bulmak yerine, mevcut çalışanın gelişimini eğitimlerle destekleyerek onu yeni pozisyonlara ve becerilere uygun hâle getirmeyi tercih edebilir. Çalışanları motive eden ve daima yeniliklere açık hâle getiren bu seçenek, şirket için zamandan tasarruf etmeyi de sağlar. Bu sayede önemli bir pozisyona getirilen çalışanın işe adapte olma süresi önemli oranda azalır. Genellikle birbirine bağlı olan pozisyonları etkileyen eğitimler, kendini farklı alanlarda geliştirebileceği bir fırsat bulan çoğu çalışan için büyük bir motivasyon kaynağı olur.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu Sağlar

İş hayatında yaşanan gelişmeler, mevcut iş tanımlarının da zaman içinde değişmesini ve gelişmesini sağlar. Şirket içi eğitimler yoluyla mevcut personelin yeni süreçlere adapte olmasını sağlamak, maliyet ve zaman tasarrufu bakımından son derece avantajlıdır. Şirketin faaliyeti ve yönetim anlayışı hakkında bilgi sahibi olan çalışanlar, hizmet öncesi eğitim almaya gerek kalmadan gelişimlerine odaklanan eğitimler alabilirler.

Verimliliği artırmak, çalışan motivasyonunu yükseltmek, çalışanların dikey ilerlemesini sağlamak, çalışma ortamında dinamizmi sürdürmek, iş ve çalışma ortamına yönelik şikâyetleri en aza indirmek için eğitimlerin yapılması son derece önemlidir.

Çalışan ile Şirket Arasındaki Güven Bağı Artar

Değişimleri ve yenilikleri takip etmeyen kurumlar yerinde saymak bir yana, her geçen gün daha da geriler. Bunun önüne geçebilmek için çalışanların eğitimine ve gelişimine daima yeterli zaman ve bütçe ayrılmalıdır. Şirket içi terfiler, çalışanların bu eğitimlerdeki başarısını ve ilgisini artırmaya yardımcı olur.

Eğitim yoluyla desteklemek ve terfi imkânı sunmak; çalışanların becerilerini, kişiliğini, deneyimlerini takip ettiğinizi ve bu özelliklerini ödüllendirdiğinizi gösterir. Şirket içindeki dikey ilerleme, çalışanların kuruma olan sadakatini artırır. Yükselme imkânı sunulan çalışanların şirket için daha özveriyle çalışması sağlanabilir.

Şirket İçi Eğitimin Dezavantajları

Kuruma ve çalışana pek çok faydası olan eğitimlerin birtakım dezavantajları olabilir.

  • Eğitimler yoluyla mevcut personeli geliştirme stratejisi, daha bilgili, donanımlı, yetkin bir çalışan bulunmasının önüne geçebilir. Yeni çalışanların işe alınmaması, şirketin gelişimine katkıda bulunacak taze ve orijinal fikirlere ulaşmanın yollarını kapatılabilir.
  • Çalışanlar, daima gelişme stratejisinde kendilerini baskı altında hissedebilir. Artan baskı hissi çalışan verimliliğini düşürebilir.

İşe Alım Opsiyonunun Avantajları Nelerdir?

İşe alım opsiyonu, en az şirket içi eğitimler ve terfi fırsatları kadar büyük bir öneme sahiptir. Şirkete yeni gelen çalışan, işe ve iş ortamına daha farklı bir gözle bakabilir. Çalışma sistemine, işlerin ilerleyişine yeni ve orijinal fikirlerle katkıda bulunabilir.

Yeni İşe Alımların Mevcut Çalışanlara Etkisi

Artan iş yükü, çalışanların veriminin düşmesine neden olabilir. Böyle durumlarda iş yükünü azaltmak ve yeni çalışanları istihdam etmek, şirketin yürüttüğü faaliyetlerin kalitesini artırabilir. Ekibe dâhil olan personellerle birlikte hafifleyen iş yükü, çalışan verimliliğini artırır. Böylece üretkenliğin ve dinamizmin yükselmesi sağlanabilir.

Becerilerin Çeşitliliği Artar

Yeni çalışanların işe alımıyla farklı bakış açılarına fırsat verilebilir. Farklı alanlardaki ve kabiliyetli yeni çalışanların belirli işlerde gösterdikleri fayda, şirketin başarısını da olumlu yönde etkiler. Çalışanların teknik konularda ya da sosyal becerilerdeki yetenekleri farklı olduğu için yeni çalışanların işe alımı mevcut çalışanları eğitmekten daha kolay olabilir. Yeni yeteneklerin ekibe katılması, her çalışanın tek bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak kendi yetenekleri doğrultusunda gelişmesi ve ilerlemesi için bir fırsat olabilir.

İşe Alımın Dezavantajları Nelerdir?

Yeni bir çalışanı işe almanın avantajlarının yanı sıra dezavantajları da vardır. İşverenler yeni işe alımlarda pek çok sorunla karşılaşabilirler.

  • Açık pozisyona uygun çalışanın bulunabilmesi için o pozisyonun reklamının yapılması ve iş ilanının verilmesi gerekir. Bu reklam için ayrılan bütçe ve işe alınacak yeni çalışanın maaşı belirli bir maliyet yaratır.
  • Yeni çalışanın kuruma adaptasyon sorunları yaşama ihtimali vardır. Çalışanın beklenen verimi sağlayamaması, işlerin aksamasına neden olarak şirketi mali zarara sürükleyebilir.
  • Aradığınız pozisyona uygun, yeni bir çalışan bulma sürecinde doğru istihdamı yapabilmek her zaman kolay değildir. İş ilanı ve reklam sürecinde nitelikli çalışana ulaşmak, mevcut çalışanı eğitmekten daha zor olabilir. Bu durumlar da yeni bir çalışanı işe alma sürecinde yaşanan dezavantajların örnekleri arasındadır.

Eğitim Vermek mi İşe Almak mı Daha Verimlidir?

Şirketiniz için işe alım stratejilerinde birçok yol ve deneyimi en kapsamlı şekilde belirlemek daima ilerlemenize yardımcı olur. Ancak bazı şartlarda “Mevcut çalışanları eğitmek mi yoksa yeni birini işe almak mı mantıklıdır?” sorusu ile karşılaşabilirsiniz. Bu soruya verilebilecek tek bir doğru yanıt yoktur. Farklı durumlarda her iki opsiyonu da doğru şekilde belirleyerek harekete geçmek gerekir. Her iki durumun çeşitli avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu noktada şirketin misyonu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en verimli stratejilerin belirlenmesi gerekir.

Eğitim ya da yeni işe alım süreçlerinin tüm avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdikten sonra şirketiniz için en doğru kararı verebilirsiniz. Çalışanlarına sağladığı imkân ve eğitimlerle onlara yatırım yapan, değer veren, iş güvencesi oluşturan bir kurum olarak işe alım stratejilerinin en etkili yollarını bulabilirsiniz. Bu sayede kurumunuzun imajı ve markanızın değerini de seçimlerinizle artırabilirsiniz. Siz de çalışanlarınızın gelişimine katkı sağlamak için çevrim içi eğitimlerimizi inceleyebilir, uzman eğitmenlerin verdiği dilediğiniz kursu çalışanlarınıza sunabilirsiniz.