Hayal Et

Geleceği Şekillendirmek: İş Dünyasında Analitik Düşünme

Analitik Düşünme Nedir ve Neden Önemlidir?

Fransızca kökenli analiz kelimesi Türkçede “çözümleme” olarak karşılık bulur. Analitik düşünme, problem çözmenin ilk adımı olarak ifade edilebilir. Bir konu hakkında veri toplama, bu verilerden mantıklı sonuçlar çıkarma ve rasyonel karar verme adımları bir araya gelerek analitik düşünme sürecini oluşturur.

Analitik düşünmek bilgi ve eylemler arasında sağlam bir ilişki kurmak anlamına gelir. Karmaşık durumdaki verileri süzgeçten geçirmek, önemli olanları ayırmak ve veriler arasındaki nedenselliği anlamak; analitik düşünme sürecine dâhildir.

Analitik düşünme ile iş dünyasında akla uygun, gerçeklerle çelişmeyen, tutarlı hamleler yapmak mümkün olabilir. Hem bireyler hem şirketler analitik düşünme sayesinde büyüme ve gelişme odaklı, rasyonel bir yaklaşım benimseyebilir. Bir sorunu çözerken başka sorunlar yaratmamak için acele kararlardan kaçınmak gerekir. 

Analitik düşünme becerisi işe alımlarda en çok aranan yetenekler arasında gösterilebilir. Hem mülakatlarda hem öz geçmiş incelemelerinde analitik düşünme yeteneğini ortaya koyabilen adaylar avantajlı konumda olabilir. Kurumsal şirketler, doğru kararları zamanında uygulamaya koyabilen adaylarla yola devam etmek ister.

Analitik Düşünmenin İş Hayatında Sağladığı Fayda ve Avantajlar Nelerdir?

Analitik düşünme yeteneğine sahip bir çalışan birlikte çalıştığı kişiler ve kurumlar için aşağıdaki faydaları yaratır:

 • Karmaşık durumları anlar ve anlamlandırır,
 • Çevresindeki fırsat ve tehditleri algılayarak önceden aksiyon alır,
 • Kriz anlarında sorunu sakince çözümleyerek iş arkadaşlarına liderlik eder,
 • Karmaşık sorunları parçalara ayırarak sistematik bir biçimde çözer,
 • Rakiplerine karşı kararlı ve öz güvenli bir duruş sergiler,
 • Müşterilerine ve iş ortaklarına güven verir,
 • Yaratıcı düşünür ve yenilikçi projeler geliştirir,
 • Bir konunun tüm yönlerini görür ve sadece objektif yorumlarda bulunur,
 • Duyguları ve sezgileriyle hareket etmediği için anlık tepkilerini kontrol edebilir,
 • Hızlı ve doğru kararları sayesinde başarı basamaklarını rakiplerine göre daha hızlı tırmanır,
 • Hatalarından ders çıkarır ve tekrar aynı yanlışları yapmaktan kaçınır.

Analitik Düşünme Sürecinin Adımları Nelerdir?

Analitik düşünme; eleştirel bakış açısı, gözlem yeteneği, sağduyu gibi birçok farklı etmenle bir arada değerlendirilir. Ancak bu sayede analitik düşünmenin fayda sağladığı bir işleyişten ve artan başarı grafiğinden söz edilebilir. Şirketlerin her seviyedeki çalışanları için analitik düşünme yeteneğini önemsemesi ve teşvik etmesi gerekir.

Analitik düşünme süreci aşağıdaki adımları kapsar:

 • Bireysel Farkındalığa Sahip Olmak: Bireyin kendisi ile ilgili farkındalığı arttıkça olaylara verdiği tepkileri kontrol etmesi kolaylaşır. Kişisel gelişime yatırım yapmak, sağduyulu olmanın ve sorunlara duygusal tepkiler vermemenin ilk adımıdır.
 • İşleyişi İyi Tanımak: Bireysel farkındalık kadar şirket ve sektörle ilgili farkındalık da analitik düşünmeye katkı sağlar. Oryantasyon dönemi başta olmak üzere şirket içi eğitimlerde çalışanın iş süreçlerine hâkim olması sağlanırsa problemlerin analitik bir yaklaşımla çözülmesi de kolaylaşır.
 • Sorunları Net Bir Biçimde Tanımlamak: Bir problemi çözmeye çalışmadan önce, onu tüm yönleriyle ele almak gerekir. Büyük ve karmaşık bir problem önce küçük parçalara ayrılmalı, daha sonra çözüme ulaştırılmalıdır.
 • İlgili Verileri Toplamak: Araştırma ve veri toplama süreçleri analitik düşünmenin bel kemiğini oluşturur. Araştırma sonucu edinilen bilgiler net bir resim çizmeyi kolaylaştırır.
 • Olası Çözümleri Analiz Etmek: Bir sorunun birden çok çözümü olabilir. Çözüm yolları arasındaki artı ve eksileri objektif bir biçimde ele almak, en doğru kararı vermeyi mümkün kılar.
 • Fikirleri Potansiyel Etkilerine Göre Ele Almak: En hızlı çözüm her zaman ekonomik olmayabilir. En ekonomik çözüm ise gereken verimi sağlamayabilir. Beyin fırtınası yaparken fikirleri etkileri çerçevesinde ele almak gerekir.

Analitik Düşünme Yeteneğini Geliştirmenin Yolları Nelerdir?

Analitik düşünme doğuştan gelen bir karakter özelliği değildir. Başta yöneticiler olmak üzere her seviyeden çalışanların analitik düşünme yeteneğini geliştirmek için çaba harcaması gerekir. 

Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek için aşağıdaki yollar izlenebilir:

 • Dikkati canlı tutmak için kitap okumayı alışkanlık hâline getirmek,
 • Bulmaca, satranç, sudoku gibi zekâ oyunları oynamak,
 • Gözlem yapmaya zaman ayırmak,
 • Daha sık soru sormak,
 • Bir çözümü uygulamaya koymadan önce diğer çözüm seçeneklerini gözden geçirmek,
 • Geriye dönerek daha önce verilen kararları ve sonuçlarını incelemek,
 • Matematiksel kavramlara çalışmak ve ileri seviye denklemler çözmek,
 • Analitik becerileri geliştirmeye yönelik geliştirilen mobil uygulamalardan faydalanmak.

Çalışanlarınız için kapsamlı bir analitik düşünme eğitimi organize ederek şirket içindeki karmaşık sorunların çözümünü kolaylaştırabilirsiniz. Rasyonel kararlar verebilen, verileri anlaşılır biçimde özetleyen ve projeleri titizlikle yürüten bir çalışan kadrosuna sahip olmak için LMS’mizin çevrim içi eğitim alanında sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Yapay zekâ destekli LMS’miz aracılığıyla dijital eğitim modüllerinizi çalışanlarınıza kolayca ulaştırabilir ve kişisel eğitim yolculuklarını yakından takip edebilirsiniz.