Hayata Geçir

İş Yerinde Adil Bir Ortam Oluşturmak İçin Cinsiyet Eşitliği Stratejileri

Geçmişten günümüze cinsiyet eşitliği adına büyük adımlar atılmış olsa da cinsiyet ayrımcılığının tamamen ortadan kalktığını söylemek henüz mümkün değil. Eşitsizliğin en çok görüldüğü alanlardan biri ise iş yerleri. Maaş farklılıklarından işe alıma ve terfiye kadar iş hayatının birçok alanında eşitsizliğe rastlanıyor. Ancak adil bir iş ortamı oluşturmak; şirket başarısı, yetenekli çalışanların bağlılığının sağlanması ve şirket itibarının korunması için büyük önem taşıyor. 

İş Ortamında Cinsiyet Eşitliğinin Önemi

İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği; her çalışanın şirketinde aynı kaynaklara, ödül ve fırsatlara sahip olması, ihtiyaçlarının eşit bir şekilde dikkate alınmasıdır. Yani kişilere cinsiyetlerinden bağımsız olarak adil bir yaklaşım sergilenmesidir. İş yerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının birçok faydası bulunur:

  • Olumlu Şirket Kültürü: Cinsiyet eşitliğinin bulunduğu, tüm çalışanlara değer verilen ve saygı gösterilen bir ortam pozitif bir iş yeri kültürü oluşturur. Böyle bir ortamda farklılıklar takdir edilebilir, kişiler benliklerini ve yeteneklerini daha özgür bir şekilde ortaya koyabilir.
  • Artan Yaratıcılık: Farklı cinsiyetlerden insanlar; birbirinden farklı yetenekler, güçlü yönler ve bilgi birikimleri taşıyabilir. Bu sayede çalışanlar becerilerini birleştirerek güçlü bir iş birliği inşa edebilir, yaratıcılıklarını artırabilir ve daha fazla yenilik yapmaya açık hâle gelebilirler.
  • Daha İyi Şirket İtibarı: Şirketinizde bir cinsiyet eşitliği politikası yürütüyor olmanız şirket itibarınıza büyük bir katkı sağlar. Ayrıca şirketinizin böyle bir itibara sahip olması sizinle aynı değerleri paylaşan çalışanları ve müşterileri de size çeker.
  • Yüksek Çalışan Bağlılığı: Tüm çalışanlar kabul gördükleri, kariyerlerini ileriye taşımak için adil şartların ortaya konulduğu ve haksızlığa uğramayacaklarından emin oldukları iş yerlerinde çalışmak ister. Cinsiyet eşitliği de bu koşulları sağlayarak şirketin çalışan bağlığını yükseltebilir. 

İş Ortamında Cinsiyet Eşitliğini Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Şirketinizde cinsiyet eşitliğini geliştirmek için uygulayabileceğiniz bazı püf noktalarını şöyle sıralayabiliriz:

Maaş Eşitsizliğinin Önüne Geçin

Dünyanın hemen her yerinde ve birçok sektörde erkeklerin aynı pozisyondaki kadın iş arkadaşlarından daha fazla maaş aldığına sık sık rastlanır. Bu da iş yerinde cinsiyet eşitsizliğine yol açan temel problemler arasında yer alır.

Bu durumun önüne geçmek için şirketinizde bir maaş denetimi başlatarak aynı görevi üstlenen, benzer çalışma koşullarına, yetenek ve sorumluluklara sahip bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız bir şekilde aynı maaşı almasını sağlayabilirsiniz. Uygulayacağınız böyle bir politika, şirketinizin yetenekli kadın çalışanlar tarafından daha fazla tercih edilmesine de yardımcı olabilir.

Liderlik Pozisyonlarında Kadın Çalışanlarınıza da Rol Verin

Toplumun genelinde liderlik rollerinde erkeklerin başarılı olacağına ve kadınların daha alt pozisyonlarda yer almasının uygun olduğuna dair bir olumsuz ön yargıya rastlanabiliyor. Ancak böyle bir cinsiyet ön yargısı, ayrımcılığın artmasına neden olabilir.

Doğru nitelik, tecrübe, bilgi ve yeteneğe sahip kişi, cinsiyetinden bağımsız bir şekilde liderlik pozisyonunu hak eder. Bu nedenle insan kaynakları yöneticilerinizi üst düzey roller için işe alım yaparken ya da terfi teklifleri hazırlarken aday listelerini geniş tutmaya, donanımlı kadın adaylara yer vermeye ve adaylar arasından adil bir şekilde seçim yapmaya yönlendirebilirsiniz.

Esnek Çalışma Saatleri Sunun

Ebeveyn olan çalışanların kariyerlerini iş hayatlarıyla yürütebilmesi zaman zaman zorlayıcı olabilir. Özellikle küçük çocuğu olan kadın çalışanlar için bu durum tükenmişliğe ve yüksek stres düzeyine yol açabilir.

Esnek çalışma saatleri sunarak kadın çalışanlarınızın tükenmişlik yaşamasının önüne geçebilir, iş hayat dengesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede özellikle evdeki sorumlulukları fazla olan ekip üyelerinizi iş hayatında tutabilir, kariyerlerini aktif bir şekilde ilerletmelerine olanak tanıyabilirsiniz. İş yeri stresinin azalması sayesinde üretkenliğin ve verimliliğin de arttığını gözlemleyebilirsiniz.

Tamamen uzaktan çalışmaya uygun bir şirket dinamiğinizin olmadığını düşünüyorsanız hibrit çalışma modelini deneyebilirsiniz. Uzaktan çalışılan günlerde zaman aralığını çalışanlarınızın kendilerinin belirlemesine de izin vermeyi düşünebilirsiniz.

Mentorluk Programları Oluşturun

Deneyimli bir mentora sahip olmak bireylerin kariyerlerini daha iyi yönlendirmeleri ve gelişimleri için çok değerli olabilir. Bu yüzden şirketinizde mentorluk programları oluşturarak çalışanlarınızın gelişimine katkı sağlamanız oldukça önemli. Bu noktada tecrübeli ve başarılı erkek çalışanlarınızı mentor tayin ettiğiniz gibi aynı düzeydeki kadın ekip üyelerinizi de mentorluk yapmaya teşvik edebilirsiniz.

Bu sayede kadın çalışanlarınızın daha genç kadın personelinize rol model olmasını da sağlayabilirsiniz. Ayrıca aynı cinsiyetteki çalışanları eşleştirebileceğiniz gibi karşı cinsiyetten çalışanları bir araya getirerek mevcut cinsiyet ön yargılarının ortadan kalkmasına da katkıda bulunabilirsiniz. Özellikle bu noktada kadın mentorların erkek personele yol göstericilik yapması son derece faydalı olabilir.

Mobbinge ve Tacize Karşı Sıkı Politikalar Geliştirin

Birçok iş yerinde kadınların önemli bir bölümü fiziksel ya da psikolojik tacize maruz kalıyor. Bu duruma dikkat çekmek, mobbingin ve tacizin önüne geçmek ise işverenin sorumluluğu altında. Siz de şirket olarak çalışanlarınızın iş yeri refahını sağlamak için güçlü politikalar geliştirmeye özen gösterebilirsiniz. Bu tür durumların yaşanmaması için önlem alabilir, yaşandığı takdirde katı yaptırımlar uygulayabilirsiniz. Ayrıca mobbinge uğrayan çalışanınızın yanında olarak ona destek verebilirsiniz.

Çalışanlarınızın Farkındalığını Geliştirecek Eğitimler Yapın

Cinsiyet eşitsizliğiyle başa çıkmanın en iyi yollarından biri de çalışanlarınızı bu konuda eğitmek. Şirketinizdeki olası olumsuz ön yargıları ele alabileceğiniz, bilgilendirici, ayrıntılı ve şirket dinamiklerinize uygun bir cinsiyet eşitliği eğitimi hazırlayabilirsiniz. Bu eğitimi işe yeni alınan çalışanlarınıza verebilir ve her yıl tüm çalışanlarınız için bir defa tekrar eğitim almayı zorunlu kılabilirsiniz. Bu sayede çalışanlarınızın düşünce yapıları ve eylemlerini yönlendirmeyi başarabilirsiniz.

Eğer iş ortamında cinsiyet eşitliği eğitimlerinizi zaman ve mekân kısıtı olmadan çevrim içi ortamda vermek isteseniz yapay zekâ destekli LMS’mizi inceleyebilirsiniz. LMS sayesinde tüm eğitimlerinizi çevrim içi platforma taşıyabilir, ekibinize devamlı eğitimler atayabilir ve onların performanslarını anlık olarak takip edebilirsiniz.