Sözlük

Kalite Yönetimi Nedir? Kalite Yönetiminin Şirketlere Faydaları

Kalite, bir ürünün veya hizmetin iyi olup olmadığını belirleyen bir özellikten ibaret değildir. Aynı zamanda bir işletmenin başarısının veya başarısızlığının belirleyicisidir. Bu nedenle iş dünyasında öne çıkan kavramlardan biri de kalite yönetimidir. Peki, kalite yönetimi nedir? Kalite yönetimi süreci nasıl işler?

Kalite Yönetimi Nedir?

Kalite yönetimi, bir ürünün ya da hizmetin ihtiyaçları ve beklentileri tutarlı şekilde karşılamasını sağlamak için belirli ilkelerin takip edildiği iş sürecidir. Bu süreç; şirketlerin standartlara uygun ürün ve hizmetler sunmasını sağlar, böylece pazardaki rekabet gücünü artırır. Rekabetin yüksek olduğu ve hızlı değişimlerin yaşandığı iş dünyasında kalite yönetiminin etkili şekilde uygulanması gerekir.

Kalite Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Kalite yönetiminin amaçları arasında başlıca sayılabilecek temel hususlar şunlardır:

 • Ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.
 • Şirketin tüm iş süreçlerini daha verimli hâle getirmeyi amaçlar.
 • Kalite yönetiminin bir diğer amacı da maliyet tasarrufu sağlamaktır. Daha etkili ve verimli süreçler, daha düşük maliyet ve daha yüksek kârlılık anlamına gelir.
 • İşletmelerin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun hareket etmesini teşvik eder. 
 • Marka itibarını güçlendirmeyi ve şirketin piyasadaki konumunu iyileştirmeyi amaçlar.

Kalite Yönetiminin Özellikleri ve İlkeleri Nelerdir?

Kalite yönetimi bazı kılavuz ilkelere dayanır. Başlıca kalite yönetimi ilkeleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Kalite yönetiminde karar alma süreçleri verilere dayanmalıdır.
 • Her düzeydeki çalışanların katılımını ve iş birliğini teşvik etmelidir. Çalışanların becerileri ve yetenekleri kalite artırma süreçlerine değerli katkılar sağlar.
 • Kalite yönetimi süreçlerin yönetimine odaklanmalıdır. İşletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan adımlar ve faaliyetler verimli hâle getirilmelidir.
 • Sürekli iyileştirme prensibine dayanmalıdır. Şirketin ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini devamlı olarak gözden geçirmesi ve gerek duyduğunda iyileştirmesi gerekir.
 • Bir organizasyonun çeşitli süreçlerini ve faaliyetlerini bir sistem olarak görmelidir. Sistem yaklaşımı; süreçlerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamayı, süreçleri ve sonuçları iyileştirmek için bu etkileşimleri yönetmeyi içerir.
 • Kalite yönetimi prensipleri arasında vurgulanması gereken önemli hususlardan biri de liderliktir. Kalite yönetimi hedeflerini belirlemek ve çalışanları bu hedeflere yönlendirmek için etkili liderlik gerekir.

Kalite Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Kalite yönetim süreci dört ana aşamadan oluşur: planlama, uygulama, kontrol ve eylem. Bu aşamalar PDCA(Plan-Do-Check-Act) döngüsü olarak adlandırılır ve sürekli iyileştirme prensibinin temelini oluşturur.

 • Planlama: Planlama aşamasında kalite hedefleri belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için gereken süreçler ve faaliyetler tanımlanır. Ayrıca kalite standartlarını, prosedürlerini ve politikalarını belirlemek de bu aşamaya dâhildir.
 • Uygulama: Planlama aşamasında belirlenen hedeflere, standartlara, prosedürlere ve politikalara uygun kalite yönetimi teknikleri ile ilk uygulamalar gerçekleştirilir.
 • Kontrol: Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları ve performansı değerlendirilir. Planlanan hedeflere ve standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Eylem: Kontrol aşamasında elde edilen bulgulara göre gerekli düzeltme ve iyileştirmeler gerçekleştirilir.

Kalite Yönetiminin Şirketlere Faydaları Nelerdir?

Kalite yönetimi, bir şirketin operasyonel süreçlerine ve genel başarısına pek çok yönden fayda sağlar. Bu faydalardan en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kalite yönetimi işletmenizin, ekibinizin ve müşterilerinizin beklentilerini karşılamaya yönelik değerler ve hedefler dizisi oluşturmanızı sağlar.
 • İşletmenizin müşteri odaklı yaklaşımını geliştirerek ekibinizi müşteri ihtiyaçlarını anlamaya yönlendirir.
 • Planlama ve organizasyon süreçlerinin gelişmesini sağlayarak şirket kültürü oluşturmanıza katkıda bulunur.
 • Etkin bir kalite yönetimi, işletmenizin sektörel yeniliklere daha kolay adapte olmasını sağlar.
 • Bir sorunla karşılaştığınızda kalite yönetim sistemi sayesinde problemin nerede olduğunu daha kolay fark edebilir, sorunu daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Şirketinizin rekabet gücünü artırır.
 • İşletmenizin müşteri beklentilerini ve yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak için neler yapabileceğinizi daha net şekilde görmenizi sağlar.

Şirketlerdeki Kalite Yönetimi Ekipleri Ne İş Yapar?

Kalite yönetimi ekipleri, bir organizasyonun kalite hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çeşitli görevler üstlenir. “Kalite yönetimi ne iş yapar?” sorusuna yanıt olarak şu maddeler sıralanabilir:

 • Kalite standartlarının belirlenmesi,
 • Kalite kontrol ve denetim,
 • Kalite güvencesi,
 • Eğitim ve destek,
 • Performans ölçümü ve raporlama,
 • Kalite politikalarının ve prosedürlerinin yönetimi.

Kalite yönetimi ekibinin etkin bir şekilde çalışması, şirketin müşterilerine çok daha memnuniyet verici bir hizmeti daha düşük maliyetle sunmasına yardımcı olur. Bu nedenle kalite yönetimi ekipleri bir şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir.

İşletmeler Sürdürülebilir Bir Kalite Yönetimini Nasıl Sağlar?

Kalite yönetimini sürdürülebilir kılmak için stratejik ve sistematik bir yaklaşım üzerinden ilerlemek gerekir. İlk adım, PDCA döngüsünü izleyerek etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamaktır. Bu noktada ISO 9001 gibi uluslararası standartları ve başarısı kanıtlanmış kalite yönetimi örneklerini baz alabilirsiniz.

Sürdürülebilir bir kalite yönetimi için çalışanların kalite yönetiminin gerekliliklerini anlaması ve iş birliği içerisinde hareket etmesi de son derece önemlidir. Bunun için yapay zekâ destekli LMS platformumuzdan yararlanabilirsiniz. LMS’miz aracılığıyla çalışanlarınızı kalite yönetimi eğitimine katılmaya teşvik ederek onların bu konuda bilinçlenmesini sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınıza sürekli eğitim imkânları sunarak kalite yönetimi süreçlerini daha kolay, stratejik ve sistematik hâle getirebilirsiniz.